Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 13

Interesującą z kolei byłaby odpowiedź na pytanie, jakie wyczuwać się dają opinie sfer szkolnych o Kołach Rodzicielskich, jako terenie współpracy z rodzicami, o ich roli w szkole, uprawnieniach, zakresie pracy itp.

Zdania są tu podzielone. Podczas, gdy jedni z kierowników czy kierowniczek szkół odnoszą się do nich jak najprzychylniej, czasem nawet entuzjastycznie, pozostawiając im jak najszerszy zakres działania, inni zdradzają tu pewną powściągliwość, a nawet niechęć, wynikającą prawdopodobnie z obawy zorganizowanego czynnika rodziców na terenie szkoły. Z tego względu wielu z nich wolałoby raczej pozostać przy dawnych formach współpracy między rodzicami a szkołą.

To nieprzychylne ustosunkowanie się czynników szkolnych pochodzi nieraz stąd, że nie znają one naprawdę intencji rzeczników idei skoordynowania pracy organizacji rodzicielskich, którzy, jako jeden z głównych celów pracy, wysuwają, jak to wynika z przytoczonych wyżej paragrafów statutu, skuteczne i życzliwe współdziałanie wychowawcze ze szkołą.

Niektórzy kierownicy szkół, uznając potrzebę istnienia poszczególnych Zrzeszeń Rodzicielskich, kwestionują tylko rację bytu ich ogólnokrajowej centrali.