Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 12

W tej walce ze złem, jak zresztą w ogóle w wielu innych dziedzinach życia publicznego, rola organizacji społecznych jest olbrzymia, tern więcej, że i państwo, chcąc wypełnić swoje wielkie zadania i być w zgodzie z. życiem, musi bezwzględnie oprzeć się na ich pracy i opiniach, z doświadczenia życiowego płynących.

Słuszność wyszczególnionych wyżej przesłanek stwierdza w zupełności praktyka życiowa. Całe setki przyszkolnych Zrzeszeń Rodzicielskich, rozrzuconych po całym obszarze Rzeczypospolitej pod rozmaitymi nazwami, pracują ku wielkiemu pożytkowi szkoły i sprawy wychowania. Przy szkołach, które ich dotąd nie posiadały, budzi się żywo w tym kierunku twórcza inicjatywa. Istniejąca w Warszawie centrala ogólnokrajowa Zrzeszeń Rodzicielskich skupia coraz większą ich ilość. Większość Kół nowo zakładanych zwraca się do niej o wskazówki i materiały i legalizuje się według wzmiankowanego wyżej, opracowanego przez nią wzorowego statutu. Długoletnia włożona w tę dziedzinę praca, zaczyna wydawać coraz obfitsze owoce.

Opinie sfer szkolnych o organizacyjnej formie współpracy domu i szkoły.