Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 11

Ona już trafi – nieraz z oczywistą korzyścią szkoły oraz nauczycielstwa – i do najwyższych władz oświatowych, i do innych sfer rządzących, i do pokrewnych organizacji o tejże hierarchii społecznej, i do opinii publicznej, która w sprawach wychowania tak wiele ma do powiedzenia. Ona, będąc w najbliższym kontakcie z całą elitą myśli pedagogicznej w kraju, a nieraz i na terenie międzynarodowym, ma wyrobione drogi, aby móc uczestniczyć w zdobyczach wiedzy wychowawczej w kraju i zagranicą i te zdobycze na grunt Zrzeszeń stowarzyszonych przeszczepiać. Ona wreszcie ma większe środki po temu, aby akcję czy to przy pomocy wydawnictw, czy odczytów, czy innego rodzaju propagandy, na szerszą skalę prowadzić i złu, które wraz z destrukcyjnymi prądami chwili do naszego życia wszystkimi porami się wciska, skutecznie się przeciwstawić. Dziś słuszniej, niż kiedykolwiek, zastosować można słowa z nieśmiertelnych „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego” : „Kto nie wyjdzie z domu, aby zło znaleźć i z oblicza ziemi wygładzić, do tego zło samo przyjdzie i stanie przed obliczem jego”.