Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 10

Moment sytuacyjny Koła jest bodaj najważniejszym uzasadnieniem słuszności jego mandatu do odgrywania roli terenu współpracy. Przyszkolne zrzeszenie rodzicielskie jest wszak tym punktem centralnym, który, leżąc pośrodku, ma możność dostępu do wszystkich czynników, na całokształt wychowania się składających: do rodziców, bo z rodziców się składa, do szkoły, bo na jej gruncie pracuje, do młodzieży, bo szkoła, w której atrybucjach rzecz ta spoczywa, może mu zawsze kontakt ten ułatwić, do społeczeństwa, bo jego jest emanacją.

Zorganizowane Koło Rodzicielskie jest tym terenem, poprzez który szkoła będzie mogła zawsze o wiele skuteczniej, niż przez luźne jednostki, trafić ze swoim wpływem do szerokich sfer rodziców, gdyż jego Zarząd jest wszak gronem, obdarzonym mandatem zaufania ogółu, i jego głos, zharmonizowany z głosem szkoły, będzie miał zawsze, jako jego poparcie, bardzo ważkie, nieraz decydujące znaczenie.

Jeżeli pójdziemy dalej i wyobrazimy sobie większe skupienie Kół Rodzicielskich, powołane do tern skuteczniejszej realizacji ich celów, to taka instytucja centralna poza korzyściami organizacyjnymi, wynikającymi z możności koordynowania i rozbudzania pożytecznej działalności Kół – ma już otwartą drogę i do pozostałych czynników, niedostępnych dla zrzeszeń pojedynczych.